HPST webinář: HPLC kolony Agilent pro biofarmaceutické aplikace – základní přehled portfolia. ČÁST II

24. 2. 2022 - 24. 2. 2022
on-line

HPLC kolony Agilent pro biofarmaceutické aplikace – základní přehled portfolia. ČÁST II

Téma: HPLC kolony Agilent pro biofarmaceutické aplikace – základní přehled portfolia. ČÁST II
Datum a čas: 24.2.2022 ve 13.00 hodin
Přednašejicí: Ing. Robert Kukula, MBA
Jazyk: Czech

Jedno z nejrychleji rostoucích farmaceutických odvětví je vývoj bioterapeutik. Jejich výroba patří mezi nejpřísněji regulované procesy, které zajištují vznik vysoce účinného a funkčního produktu. Pomocí analýzy rizik se provádí identifikace kritických proměnných (CQA – Critical Quality Attributes), ovlivňujících finální kvalitu výrobku.
Agilent nabízí celou řadu chromatografických LC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv. Na přehled portfolia bio HPLC kolon je zaměřena přednáška (24. 2. 2022) našeho produktového specialisty Roberta Kukuly, na kterou Vás srdečně zveme.

Ing. Robert Kukula, MBA

Ing. Robert Kukula, MBA
Produktový specialista Agilent

 

« Zpět na výpis událostí