PPT+, PLD+ a Microelute produkty BIOTAGE – od základů k aplikaci

5. 10. 2021 - 5. 10. 2021
on-line

Téma: PPT+, PLD+ a Microelute produkty BIOTAGE – od základů k aplikaci
Datum a čas: úterý – 5. 10. 2021 od 10.00 hodin
Přednašejicí: Ing. Irena Palíková, Ph.D.
Jazyk: čeština
Registrace: uzavřena

Vážení zákazníci,

přijměte naše pozvání na další webinář týkající se spotřebního materiálu pro přípravu vzorků před chromatografickou analýzou v nabídce výrobce Biotage. Poslední přednáška teto série webinářů na téma “PPT+, PLD+ a Microelute produkty BIOTAGE – od základů k aplikaci“ se uskuteční v úterý 5. 10. 2021 od 10.00 hod. Budeme se na Vás těšit.

Co Vás na webináři čeká:

představíme Vám princip a možné aplikační postupy při použití PPT+ např. pro izolaci propanololu a nadololu z plazmy
budeme se zabývat funkcí a možným použitím destiček PLD+ (extrakce 25-OH vit. D v séru či kyseliny methylmalonové)
a na konec Vám představíme MikroElut SPE s různými typy sorbentů (ABN, AX, CX, WAX, WCX)

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře. Pokud živý přenos nestihnete, navštivte naši platformu webinářů (https://eshop.labicom.cz/webinare), kde jsou shromážděny všechny již odvysílané záznamy.

———————————————————————————————————————

Produkty pro odstraňování proteinů a fosfolipidů ISOLUTE® PLD+ – poskytují velmi efektivní a extrémně jednoduchý proces čištění vzorků pro následné LC-MS/MS analýzy. Nevyžadují téměř žádný vývoj metody a lze je integrovat rychle a snadno do rutinního pracovního procesu. Produkty ISOLUTE PLD+ odstraňují více než 99 % proteinů a fosfolipidů z plazmy.

Produkty PPT+ jsou určeny k odstranění proteinů z biologických vzorků (plasma, sérum, krev) v pouhých třech krocích. Zvyšují výtěžnost následných metod a potlačují ionizaci.

Produkty Biotage ® Mikroelut jsou speciálně navržené destičky s velmi nízkým mrtvým objemem extrakčních špiček. K rekonstituci analytu je potřeba velmi malé množství rozpouštědla (u optimalizované metody až 20 μL), což vede k vyšší citlivosti této extrakční metody.

 

 

« Zpět na výpis událostí