Zajímá Vás problematika pesticidů?

Celosvětově se každý rok spotřebuje cca 3,3 milionů tun pesticidů, z toho cca 420 tis. tun v Evropě a 4,8 tis. tun v ČR.

Zajímá Vás problematika pesticidů? Zabývate se stanovením reziduí pesticidů a jejich metabolitů v plodinách, potravinách, vodě a životním prostředí? Nahlédněte do široké nabídky analytických standardů společnosti Toronto Research Chemicals. Nabídka zahrnuje běžné PCB, neonikotinoidy a další.

Neonikotinoidy jsou novou třídou insekticidů chemicky podobných nikotinu. Tyto látky postihují nervový systém hmyzu, což vede k paralýze a následně jejich smrti. Neonikotinoidy mají zásadní podíl na masivním úhynu včel a dalších druhů hmyzu opylujících rostliny. Z tohoto důvodu schválila v květnu 2018 Evropská Komise zákaz používaní neonikotinoidů v zemědělství. Zákaz se týká tří látek: imidaklopridu, klothianidinu a thiamethoxamu. Zákaz by měl vstoupit v platnost koncem letošního roku. Více o legislativě neonikotinoidů naleznete ZDE.

V České republice se neonikotinoidy používají jako součást technologie pěstování cukrové řepy.

Doufáme, že  pro Vás bude tento bulletin cenným zdrojem informací.