Prodejní akce

Nové HALO® kolony s ID 1.5 mm

Akční nabídka na HALO HPLC kolony s ID 1.5 mm. akce sleva 25% promo kód: J1560J nabídka platí do 30.6.2022 Nové HALO® kolony s ID 1.5 mm nabízejí alternativu k analytickým kolonám a kolonám s malým …

UI & MS GC kolony Agilent

GC kolony řady Ultra inert jsou vysoce inertní a mají unikátní selektivitu. Mezi ně patří: DB-1ms UI, DB-5ms UI, DB-35ms UI, DB-624 UI, DB-WAX UI, HP-1ms UI, HP-5ms UI. Kromě řady …

Ultra Inert spotřební materiál pro GC od Agilent

Použití produktů v kvalitě Ultra Inert při GC & GC/MS analýzách minimalizuje reaktivitu materiálu při průchodu vzorku plynovým chromatografem, zlepšuje analytické výsledky, detekční limity a minimalizuje nutnost časté rekalibrace systému při analýzách reaktivních sloučenin zejména …

Produkty LCTech

Přední světový výrobce produktů pro stanovení mykotoxinů nejen v potravinových matricích. Kompletní nabídka zahrnuje • imunoafinitní kolonky klasické a v provedení SMART • derivatizační zařízení • automatizované systémy pro analýzu  mykotoxinů …

Odparky řady EV LabTech

Odparky LabTech řady EV vynikají: • inovativním designem • barevným displejem pro sledování  a ovládání rychlosti otáčení a teploty • motorizovaným vertikálním zdvihem • širokou škálou odpařovacích baněk • možností online …

Vyzkoušejte bez rizika – Try & Buy

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení produktu ZDARMA! GC/LC kolony na zkoušku – bez rizika. promo kód: 1754 GC/LC kolony, spotřební materiál pro přípravu vzorků, vybrané produktyCrosslab a OneNote. Lhuta 50 dnů na …

Nabídka společnosti Behr

Společnost behr Labor-Technik GmbH nabízí komplexní řešení v podobě: • destilačních aparatur pro stanovení dusíku dle Kjehdala • extrakčních aparatur dle Soxhleta, Randalla a Twisselmana • systémů pro stanovení chemické spotřeby kyslíku …

InfinityLab Poroshell 120 – kolony s pevným jádrem

HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem Poroshell přináší zvýšení efektivity a spolehlivosti pro LC separační techniky. Více než 12 unikátních fází a velikostí částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm …

Chemikálie ARMAR

ARMAR Isotopes, nyní součást firmy HPC, je výrobcem a distributorem deuterovaných rozpouštědel, činidel pro NMR spektroskopii a NMR kyvet. V nabídce jsou látky s isotopickou čistotou 98–99.98 %D v různých baleních. Armar brožura

Analytické standardy od Agilent

Akční nabídka na standardy od Agilent Technologies. akce sleva 25% promo kód: USSTD nabídka platí do: 30. 6. 2022 Společnost Agilent nabízí kompletní řadu certifikovaných referenčních materiálů vyrobených podle ISO 17025 a ISO Guide …

Vialky a víčka od Macherey Nagel

  Akce: speciální ceny nyní nastavené v e-shopu Nabídka platí do: 30. 6. 2022 Více naleznete v naším letáku. Seznam produktů ve slevě: 702009 PP Vial N9-0.3, SC, tr, 11.6×32, cone 702010 PP Vial …

12