Novinky

Rozšíření nabídky PFAS standardů

V nabídce standardů naleznete rozšířenou produktovou linii perfluorovaných standardů.  Více v letáku: Nativní a značené směsí PFAS standardů kompatibilní s metodou EPA 1633 (Analýza per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) ve vodě, půdě a tkáních pomocí …

Zveme Vás na Waldner akademii

Získejte spoustu inspirativních impulsů pro transformaci vašich laboratoří. Připojte se na Waldner akademii a podívejte se do zákulisí mezinárodních projektů a inspirujte se globálními trendy. Po kliknutí na odkaz zvoleného tématu on-line setkání …

HiPette mechanické pipety DLAB

Velice lehké, ergonomické, snadno ovladatelné a plně autoklávovatelné (parou při 121 °C nebo UV zářením) mechanické pipety v objemech od 0.1 µL do 1000 µL, s dobře čitelným digitálním displejem. Každá pipeta je dodávána s kalibračním certifikátem dle …

Portfolio pro PFAS analýzy od Macherey-Nagel

Perfluorované a polyfluorované látky – PFAS je skupina perzistentních a biokumulativních antropogenních látek znečišťujících životní prostředí. Skládají se z uhlíkového řetězce s vysokým stupněm fluorace, často doplněného karboxylovou nebo sulfonovou funkční skupinou. Díky silné …