Legislativa

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 2. 2021 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148
o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Na základě toho nařízení bychom Vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého formuláře:


Příloha I – Prekurzory výbušnin podléhající omezení  

Příloha IIPrekurzory výbušnin podléhající oznamování

Vyplněné prohlášení prosím zašlete na mail:

Na základě vyplněného Prohlášení zákazníka Vám můžeme prekurzory výbušnin podléhající omezení po 1.2.2021 prodat.