Termální desorpce

Termální desorpce firmy Markes International Ltd.unity-xr

 

 

UNITY-xr je nová generace tepelných desorpcí firmy Markes. Využívá všech technických inovací, které byly za posledních deset let zavedeny. Obsahuje nejen všechny funkce potřebné pro analýzu širokého spektra látek (C2H2, freony, SF6, PAH, n-C40), ale také plnou hardware flexibilitu pro napojení nejrůznějšího příslušenství. UNITY-xr je vybavena elektricky chlazenou kryo fokusací a umožňuje opakování analýzy. Poskytuje tak ideální přístrojovou platformu vhodnou pro analýzu jednotlivých trubiček a zároveň nabízí možnost libovolného rozšíření na plně automatický systém až pro 100 trubiček nebo on-line monitoring.

Tato hardware flexibilita s sebou logicky přináší i cenovou flexibilitu, čímž se UNITY-xr stává dostupnou pro téměř každou laboratoř.

UNITY-xr hlavní přednosti:

 • 2 typy trubiček, standard (3.5-inch long x ¼-inch O.D.) a DAAMS (Depot Area Air Management System) tube (4.5-inch long x 6 mm O.D.)
 • test těsnosti před začátkem analýzy
 • Kompatibilní s elektronicky značenými trubičkami pomocí RFID (TubeTAG ™) pro záznam historie trubky
 • Jednotná platforma pro všechny aplikace TD
 • Vhodné pro reaktivní a teplotně labilní látky
 • Fokusační trap chlazen systémem Peltier (až -30 oC)
 • Současná analýza těkavých a semi-těkavých látek
 • Umožňuje split a záchyt analytů na nové trubičce pro opakovanou analýzu (SecureTD-Q)
 • Rozsáhlé příslušenství zajišťuje použití pro libovolnou aplikaci

Podrobnější informace naleznete v brožuře Markers Unity-xr brochure.

Další příslušenství pro termální desorpci:AirServer-xr_w

 

Autosampler ULTRA-xr pro TD UNITY-xrULTRA-xr_w

ULTRA-xr autosampler rozšiřuje možnosti termální desorpce UNITY-xr o automatické zpracování až 100 trubiček 3.5/4.5”, včetně trubiček značených pomocí čipu RFID. ULTRA-xr sampler je možné rozšířit o automatické čtení-zápis informaci z čipu RFID, což výrazně zlepšuje orientaci při zpracování větších sérií vzorků.

Vysoká spolehlivost autosampleru je důsledkem:

 • jednoduché mechanické konstrukce
 • patentovaného systému utěsnění trubiček (DiffLok) bez manipulace s uzávěry trubiček

Typy trubiček:

 • 3.5-inch (89 mm) délka x ¼-inch (6.4 mm) vnější průměr (VP) dle mezinárodních směrnic pro monitoring ovzduší. Tyto trubičky se dodávají v provedení nerez, sklo, nerez s inertní povlakem.
 • 2 verze trubiček 4.5-inch (114 mm) délka DAAMS
  6 mm (VP) sklo pro standardní průtok,
  10 mm (VP) sklo, pro vysoký průtok

Hlavní přednosti systému:Markes_TD100xr_w

 • Spolehlivosti díky jednoduchosti
 • Možnost zápisu informací do elektronického čipu RFID trubičky
 • Možnost automatické kvantitativní re-kolekce vzorku na novou trubičku pro opakování analýzy
 • Lze rozšířit o automatický přídavek ISTD
 • Intuitivní SW
  kontrola všech parametrů TD,
  automatická tvorba sekvencí vzorků,
  záznam průběhu analýzy včetně testu těsnosti
 • Kompaktní verze včetně UNITY-xr – TD100XR-brožura

Podrobné informace naleznete v brožuře ULTRA-xr Thermal Desorption Autosampler.

 

Multifunkční autosampler CENTRI

Autosampler CENTRI umožňuje automatizaci zakoncentrování a dávkování těkavých a polotěkavých organických analytů do plynového chromatografu s hmotnostní detekcí. Automatem lze zpracovávat a dávkovat analyty z pevných, kapalných i plynných matric.

Přístroj umožňuje použít několik nástřikových technik:

 • Headspace a headspace v kombinaci s fokusačním trapem, technika umožňuje použití objemů vialek v rozsahu 1 ml; 2,5 a 5 ml. Mimo ohřevu vzorku zajišťuje tento modul i míchání vzorku.
 • SPME a SPME v kombinaci s fokusačním trapem
 • Inovativní extrakce pomocí sond HiSorb.  Součástí je platforma pro skladování a oplach sond HiSorb. Sondy HiSorb určené pro analýzy kapalných a pevných vzorků lze používat opakovaně. Sondy pracují na stejném principu jako vlákna SPME, jen mají vyšší sorpční kapacitu oproti SPME vláknům. Modul HiSorb může zpracovávat až 6 vzorků najednou.
 • Tepelná desorpce s kapacitou zásobníku pro 50 sorpčních trubiček.

Analyty mohou být před nástřikem do autosampleru zakoncentrovány na fokusačním trapu, který lze vyhřát až do teploty 425 C nebo elektricky chladit. Před a i za fokusačním trapem lze vzorek splitovat a případně zbývající vzorek opět zachytit na čisté sorpční trubičce pro možnost opakované analýzy.

Vnitřní standardy lze dávkovat na sorpční trubičku nebo do studeného fokusačního trapu.
Všechny cesty autosampleru, které přichází do styku se vzorkem, jsou inertní.
Všechny moduly zahrnují funkci kontroly těsnosti.
Autosampler lze připojit ke všem obvyklým značkám plynových chromatografů.

Podrobnější informace můžete najít v brožuře o CENTRI nebo na stránkách výrobce.

 

Termální desorpce firmy Scientific Instrument Services (SIS)

td5

Zařízení pro tepelnou desorpci vyráběná firmou Scientific Instrument Services jsou dodávána jako jednopozicový systém TD-5 nebo dvanáctipozicový systém AutoDesorb 2000. Oba typy přístrojů lze použít při analýzách ovzduší a jiných plynných vzorků, ale i vzorků pevných a kapalných.

Plynné vzorky
Vzorky plynů nebo ovzduší, které chceme analyzovat, jsou pomocí vhodného čerpadla prosávány přes zvolenou sorpční trubičku, přičemž na sorbentu dochází k zachycení analytů. Termodesorpční trubička je potom vložena do TD5 nebo Auto Desorb systému a analyty jsou tepelně desorbovány přímo na chromatografickou kolonu. Je doporučováno systém doplnit o mikrokryofokusační jednotku (CO2 nebo N2).

Pevné vzorky
AutoDesorb_2000
Pevné vzorky lze analyzovat postupem používajícím “Sample collection“ systém, případně speciální “zvon“ nebo lze použít i stripovací nádobku (sparger). Analyzované těkavé látky jsou ve všech případech strhávány proudem inertního plynu, jsou sorbovány na vhodně zvoleném sorbentu, z něhož je následně provedena desorpce teplem přímo na chromatografickou kolonu.
Vedle tohoto postupu lze použít metodu přímé tepelné desorpce, kdy je vzorek umístěn přímo v termodesorpční trubici, z níž jsou sledované analyty tepelně desorbovány přímo na chromatografickou kolonu. I pro pevné vzorky  je doporučováno použití mikrokryofokusační jednotky.

Kapalné vzorky
Vodné vzorky jsou ve stripovací nádobce o objemu 5, 25, 100 nebo 1000 ml (každou z těchto nádobek je možné temperovat) probublávány inertním plynem. Těkavé analyty jsou sorbovány na sorbentu v termodesorpční trubici, která je po stripovací fázi umístěna do termodesorpčního systému. Transport analytů na kolonu je shodný, jako v předcházejících případech.
Některé typy kapalných vzorků lze pomocí speciálního nástavce dávkovat přímo na termodesorpční trubici a odtud přímo provádět desorpci.

Systém SIS nepoužívá žádnou transferline. Analyty jsou z desorpční trubice dopravovány na chromatografickou kolonu pouze přes jehlu, kterou lze snadno tepelně vyčistit a tím zamezit nežádoucí kontaminaci následujících vzorků.

Věž TD5 je volně posazena na nástřik a lze ji kdykoliv posadit mimo. Nástřik GC lze tak dále používat k manuálnímu dávkování, a nebo používat autoinjektor. Tato skutečnost patří k velkým a nesporným výhodám systému SIS.
Sorpční trubičky jsou zhotoveny z nerez oceli uvnitř potažené vrstvou inertního skla (GLT) nebo inertním materiálem Silco.

Použití SIS tepelné desorpce je podporováno množstvím aplikací.


Termální desorpce TDAS 2000CTC_TDS

TDAS 2000 firmy ChromTech je přídavný modul pro tepelnou desorpci
k automatickému dávkovači CTC CombiPAL. Bližší informace naleznete v sekci CTC-ChromTech a v prospektu TDAS 2000.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.