Automatické SPE


SPE automat FreeStyle

Základem robotického systému Freestyle je universální platforma, která umožňuje instalaci jednoho nebo více systémů na přípravu vzorků  v libovolné konfiguraci.
V současné době existuje systém pro GPC (více informací na FreeStyle GPC), systém pro automatické SPE, systém pro automatické zakoncentrování vzorků a přímý nástřik na HPLC. K dispozici je i speciální modifikace pro analýzu mykotoxinů pomocí mikro Imuno-Afinitních kolonek a FreeStyle XANA pro zpracování velkých objemů pitných vod (24 x 1L). FreeStyle systém je modulární a jednotlivé moduly je možné doplňovat postupně. V praxi to znamená, že pokud již vlastníte například  Freestyle GPC a uvažujete o novém automatickém systému pro SPE, je možné zakoupit pouze modul SPE, který se doinstaluje ke stávajícímu Freestyle GPC. Výhodou tohoto řešení je jednak úspora finančních prostředků a zároveň možnost automatického propojení obou instalovaných systémů na přípravu vzorků, kdy vzorek přečištěný na GPC je dále automaticky zpracován na SPE.

Freestyle systém nachází praktické využití především v residuální analýze vzorků se složitou matricí. Typickým příkladem je oblast analýzy potravin a životního prostředí. Více informací naleznete v brožuře FreeStyle SPE. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.


SPE extraktor SmartPrep

Automatický SPE extraktor SmartPrep firmy Horizon je nový modulární koncept extraktoru pro standardní SPE kolonky 1, 3 a 6 ml. Jeden modul je schopen automaticky zpracovat až 12 vzorků v jedné sekvenci a systém umožňuje paralelní zapojení až 8-mi těchto modulů s ovládáním z jednoho PC. Tímto způsobem je možné zpracovat až 96 vzorků v jedné sekvenci a 8 vzorků současně.

Hlavní vlastnosti extraktoru:

 • malé rozměry (šíře 21 cm)
 • možnost zvýšení kapacity přidáním dalšího modulu
 • objem vzorku 1-1000 ml ( doporučení 1-500 ml)
 • 8 rozpouštědel
 • možnost automatického vypláchnutí vzorkovací nádoby
 • ovládání z lokální dotykové obrazovky nebo z PC pomocí intuitivního SW
 • možnost sběru až 4 frakcí
 • každý vzorek může být zpracován jinou metodou
 • databáze hotových EPA metod

SmartPrep SPE extraktor může být ovládán z dotykové obrazovky nebo pomocí výkonného software. To je výhodné především při kombinaci většího počtu modulů. Software není nutný v průběhu extrakčního procesu.

Může být využit pouze k nahrání metody (sekvence) do extraktoru a po té může být software odpojen a extraktor lze dále ovládat z dotykové klávesnice.

Hlavní vlastnosti software:

 • přehledný intuitivní grafický interface
 • aktivní monitorování procesu extrakce
 • záznam a tisk výsledného protokolu
 • kalkulace spotřeby reagencií
 • zabezpečení přístupu

Podrobnější informace o systému naleznente v brožuře SPE extraktor SmartPrep.
V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.


SPE automat Extrahera

Extrahera je automatický SPE systém koncipovaný především pro zpracování velkého objemu vzorků pro klinické laboratoře. Je určen pro standardní SPE kolonky 1 ml, 3 ml nebo 6 ml s paralelním zpracování až 24 vzorků současně. Systém lze též použít pro Well-Plate destičky 1 ml nebo 2 ml pro paralelní zpracování až 96 vzorků. Pro aplikaci vzorků je využíván princip pozitivního tlaku. V základní konfiguraci lze využít až 5 rozpouštědel s automatickým doplňováním s možností rozšíření o dalších 5 rozpouštědel s manuálním doplňováním. Mechanika tohoto přístroje využívá pneumatický systém a vyžaduje proto zdroj stlačeného vzduchu s kapacitou cca 5 L/min a tlaku cca 6 bar.

Přístroj je též vybaven vstupem pro inertní plyn s kapacitou cca 1 L/min a tlaku 6 -10 bar.

Základní technické parametry:

 • Dávkování vzorku 50 µl – 1000 µl jednorázově s možností opakování
 • 5 rozpouštědel s pěti samostatnými pumpami pro automatické doplňování s rozšířením pro 5 rozpouštědel s manuálním doplňováním (5 x 25 ml nebo 5 x 100 ml)
 • SPE na principu pozitivního tlaku volitelně 0 – 5 bar
 • Možnost aplikace tlakového gradientu pro
  – kondicionaci
  – ekvilibraci
  – aspiraci vzorku
  – eluci vzorku
 • 24 SPE kolonek 1 ml, 3 ml nebo 6 ml pro paralelní zpracováníExtrahera-WP96_w Extrahera-SPE24_w
 • 96 Well-Plate SPE destičky 1 ml nebo 2 ml pro paralelní zpracování
 • Vakuum pro odtah odpadu a čištění <500 mbar
 • Váha 75 kg
 • Rozměry 860 x 570 x 730 mm, včetně dotykové obrazovky

Bližší představu o možnostech systému Extrahera lze získat z videa SPE Extrahera basic,SPE Extrahera Introduction, SPE Extrahera Software a z brožury Biotage® Extrahera™ SLE and SPE Automation System

Pokud potřebujete další podrobné informace kontaktujte nás prosím na naší e-mailové addrese.


SPE-DEX 5000

Automatický extrakční systém SPE-DEX 5000 je nástupcem modelu SPE-DEX 4790 firmy Horizon. Byl vytvořen jako multifunkční přístroj pro automatickou paralelní filtraci/extrakci až 3 vzorků vod s vysokým obsahem nerozpuštěných látek. Přístroj je koncipován pro aplikaci SPE disků s průměrem 47 mm nebo 90 mm. Speciální manifold umožňuje pro zvlášť znečištěné vzorky použít k předfiltraci vzorku filtry s průměrem 100 mm v kombinaci s SPE diskem 47 mm. To zajišťuje vysokou průchodnost i pro velký objem vzorku (až 2 litry). SPE-DEX je proto mimořádně vhodný pro analýzu stopových koncentrací organických nečistot, kde umožňuje dosažení vysoké opakovatelnosti a výtěžnosti. Automatizace procesu zahrnuje všechny kroky od kondicionace filtru, aspirace vzorku, včetně proplachu vzorkovací nádoby, detekci ukončení filtrace, sušení, přepínání naprogramovaných rozpouštědel až po finální eluci analytů. Pro zvýšení výtěžnosti umožňuje SPE-DEX zařazení uhlíkového filtru. Systém je ovládán softwarem s možností kontrolovat až 4 přístroje SPE-DEX 5000. Součástí softwaru jsou předprogramované metody EPA , které je možné dále libovolně upravovat a optimalizovat pro specifické matrice.

Software pro optimalizaci parametrů extraktoru(ů) je vybaven aktivním grafickým interface, který informuje uživatele o probíhajících krocích pro každý vzorek. Jednotlivé pozice je možné provozovat samostatně nebo paralelně.

Hlavní přednosti systému:

 • zpracování až 3 vzorků paralelně
 • objem vzorků 40ml – 2L
 • až 7 rozpouštědel
 • filtrace +  extrakce na SPE disk, následný proplach/eluce rozpouštědlem filtrátu i disku
 • možnost instalace v digestoři
 • možnost identifikace vzorků pomocí čarových kódů

Podrobnější informace o systému naleznete v brožuře SPE-DEX 5000. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší
e-mailové adrese zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.