S nucenou ventilací

Zabudován ventilátor, proudění vzduchu v komoře je nucené,  náběh na požadovanou teplotu je rychlejší, rozložení teploty v komoře rovnoměrnější, vhodné pro materiály s vyšší vlhkostí.
Teplotní rozsah do +220 °C (Basic) / +250 °C (za příplatek +300 °C).
Objem  53 L-749 L.

3 typy regulátorů:Memmert-1

Typ UFB, UFE, UFP (dle typu regulátoru)
Typ                Regulátor       Obsah (l)

UFB 400           Basic                53
UFB 500           Basic                108

UFE 400           Excelent          53
UFE 500           Excelent          108
UFE 550           Excellent         153
UFE 600           Excelent          256
UFE 700           Excelent          416
UFE 800           Excelent          749

UFP 400           Perfect            53
UFP 500           Perfect            108
UFP 550           Perfect            153
UFP 600           Perfect            256
UFP 700           Perfect            416
UFP 800           Perfect            749