Automatické SPE


SPE automat FreeStyle

Základem robotického systému Freestyle je universální platforma, která umožňuje instalaci jednoho nebo více systémů na přípravu vzorků  v libovolné konfiguraci.
V současné době existuje systém pro GPC (více informací na FreeStyle GPC), systém pro automatické SPE, systém pro automatické zakoncentrování vzorků
a přímý nástřik na HPLC. K dispozici je i speciální modifikace pro analýzu mykotoxinů pomocí mikro Imuno-Afinitních kolonek a FreeStyle XANA pro zpracování velkých objemů pitných vod (24 x 1L). FreeStyle systém je modulární a jednotlivé moduly je možné doplňovat postupně. V praxi to znamená, že pokud již vlastníte například  Freestyle GPC a uvažujete o novém automatickém systému pro SPE, je možné zakoupit pouze modul SPE, který se doinstaluje ke stávajícímu Freestyle GPC. Výhodou tohoto řešení je jednak úspora finančních prostředků a zároveň možnost automatického propojení obou instalovaných systémů na přípravu vzorků, kdy vzorek přečištěný na GPC je dále automaticky zpracován na SPE.

Freestyle systém nachází praktické využití především v residuální analýze vzorků se složitou matricí. Typickým příkladem je oblast analýzy potravin a životního prostředí. Více informací naleznete v brožuře FreeStyle SPE. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.

SPE automat Extrahera

Přístroj Extrahera od švédského výrobce Biotage slouží k automatizaci přípravy nízkoobjemových vzorků (desítky až stovky mikrolitrů) v procesech filtrace nebo extrakce na pevnou fázi (SPE včetně různých variací LLE/SLE+, DME, PLD nebo PPT).

Přístroj je vhodný pro celou řadu oborů:

Biotechnologie                                                                Tabákový průmysl
Farmacie                                                                           Výzkum
Forenzní testování                                                          Zdravotnictví a klinické testování
Potravinářství a pivovarnictví                                      Životní prostředí

Rozsah funkcí přístroje navazuje na spotřební materiál v nabídce výrobce Biotage:

 • Extrakce z kapaliny do kapaliny pomocí pevného materiálu (SLE)
 • Extrakce na pevnou fázi (SPE)
 • Srážení proteinů a odstranění fosfolipidů (PPT/PLD)
 • Filtrace /Filtrace +
 • Hydro DME+ (extrakce v duálním módu, vzorek lze hydrolyzovat in-situ v kolonce)
 • u modelu LV-200 lze využít možnosti obousměrné (duální) SPE extrakce v pipetovacích špičkách

SPE automat Extrahera pracuje na principu tlakové extrakce pomocí talkového gradientu stlačeného inertního plynu za současné podpory vakua, které slouží k odvádění odpadní kapaliny do sběrné nádoby.

Přístroj je prostorově nenáročný a lze jej umístit na laboratorní stůl. Mimo prostor potřebný pro přístroj je třeba počítat také
s prostorem pro zásobní láhve pro rozpouštědla, která stojí vedle přístroje, prostor pro sběrnou láhev na odpad a pro vakuovou pumpu (pokud nemáte k dispozici centrální rozvody), které jsou umístěny pod stolem.

SPE automat Extrahera nabízí vynikající řešení automatizace v přípravě nízkoobjemových vzorků a zajišťuje vynikající opakovatelnost při jejich zpracování bez kros-kontaminace:

Ovládání přístroje výrazně zjednodušuje také volitelný GLP software, který uživatelům výrazně zpříjemňuje jejich práci:

 • 4 úrovně přístupu do ovládacího programu (administrátor, uživatel, rutinní uživatel, QA/QC a servis)
 • Připojení k e-mailovému serveru – zprávy o stavu systému
 • Propojení se síťovým adresářem pro zálohování dat nebo pro import metod
 • Vzdálený prohlížeč – možnost vzdáleného přístupu do přístroje, sledování procesů a stahování reportů
 • Plánování zálohování dat
 • Možnost nastavení omezení exportu dat
 • Generované PDF soubory jsou uzamčeny proti změnám
 • Nastavení omezených možností mazat data nebo měnit metody
 • Příprava pracovního templátu se seznamem vzorků (templát v Excelu), možnost užití tsv, csv, a txt souborů
 • Detekce ucpání pozice (při kterémkoli procesu)
 • Volba obsahu výstupního reportu
 • Záznam všech změn a akcí provedených v systému včetně data, času a ID obsluhy – možnost exportu do textového souboru
  nebo uzamčeného PDF

Automat SPE Extrahera je aktuálně dostupný ve dvou modelech:

Biotage® Extrahera™ LV-200

– 96ti pozicová plata
– Fixní s 1 a 2 ml jamkami
– 96ti pozicový stojan pro 1 ml kolonky bez límce
– 96ti pozicový stojan na špičky pro 200 a 300 µl špičky
– Nejmenší dávkovatelné množství vzorku 5 µl
– Špičky o objemech 50, 200 a 1000 µl (včetně wide bore
pro 1000 µl)
– Barevně odlišné zásobníky špiček dle jejich objemu

 

 

 

 

 

Biotage® Extrahera™ Classic

– 24 pozicové stojánky pro SPE kolonky o objemech 1, 3 a 6 ml
– 96ti pozicové stojánky pro 1 ml SPE kolonky bez límce
– 96ti pozicová nebo 48 pozicová fixní plata
– 96ti pozicová array plata
– Nejmenší dávkovatelné množství vzorku 50 µl, špičky o objemu
1000 µl

 

Více informací najdete také v českém letáku k přístroji.

 

 

Biotage® Extrahera™ HV-5000

 

– SPE kolonky o objemech 3, 6, 10 a 15 ml ve formátech:

48 x 3 ml
24 x 3 a 6 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml

– Čtyřpozicová pipetovací hlava
– Špičky o objemu 5 000 µl (minimální pipetovací objem 250 µl)

 

 

 

 

Náhled do provozu přístroje Biotage® Extrahera™ najdete v následujícím videu:

 

Pokud si přejete dovědět se něco více o SPE automatech, nezapomeňte navštívit náš archiv českých webinářů.

 


SPE-DEX 5000

Automatický extrakční systém SPE-DEX 5000 je nástupcem modelu SPE-DEX 4790 firmy Horizon. Byl vytvořen jako multifunkční přístroj pro automatickou paralelní filtraci/extrakci až 3 vzorků vod s vysokým obsahem nerozpuštěných látek. Přístroj je koncipován pro aplikaci SPE disků s průměrem 47 mm nebo 90 mm. Speciální manifold umožňuje pro zvlášť znečištěné vzorky použít k předfiltraci vzorku filtry s průměrem 100 mm v kombinaci s SPE diskem 47 mm. To zajišťuje vysokou průchodnost i pro velký objem vzorku (až 2 litry). SPE-DEX je proto mimořádně vhodný pro analýzu stopových koncentrací organických nečistot, kde umožňuje dosažení vysoké opakovatelnosti a výtěžnosti. Automatizace procesu zahrnuje všechny kroky od kondicionace filtru, aspirace vzorku, včetně proplachu vzorkovací nádoby, detekci ukončení filtrace, sušení, přepínání naprogramovaných rozpouštědel až po finální eluci analytů. Pro zvýšení výtěžnosti umožňuje SPE-DEX zařazení uhlíkového filtru. Systém je ovládán softwarem s možností kontrolovat až 4 přístroje SPE-DEX 5000. Součástí softwaru jsou předprogramované metody EPA, které je možné dále libovolně upravovat a optimalizovat pro specifické matrice.

Software pro optimalizaci parametrů extraktoru(ů) je vybaven aktivním grafickým interface, který informuje uživatele o probíhajících krocích pro každý vzorek. Jednotlivé pozice je možné provozovat samostatně nebo paralelně.

Hlavní přednosti systému:

 • zpracování až 3 vzorků paralelně
 • objem vzorků 40ml – 2L
 • až 7 rozpouštědel
 • filtrace +  extrakce na SPE disk, následný proplach/eluce rozpouštědlem filtrátu i disku
 • možnost instalace v digestoři
 • možnost identifikace vzorků pomocí čarových kódů

Podrobnější informace o systému naleznete v brožuře SPE-DEX 5000. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.