Odfoukání proudem plynu

Koncentrátor LabEva

Manuální koncentrátor kombinující ohřev vzorků a odfoukávání rozpouštědla pod proudem plynu.

Koncentrátory Huricane

Vysokorychlostní koncentrátory série Hurricane jsou mikroprocesorové systémy pro souběžné automatické odpařování několika vzorků bez nutnosti přímé kontroly ze strany operátora. Lze je použít v klinických, soudních a agrochemických laboratořích, při analýzách drog, potravin, léčiv, vzorků životního prostředí atd.

Koncentrátor Certifan

Koncentrátor Centrifan je určen pro zahušťování malých objemů vzorků ve výzkumných, farmaceutických, biotechnologických a syntetických laboratořích. K zahušťování vzorků dochází při jejich odstřeďování, páry rozpouštědel kondenzují v kondenzační jednotce. Pokud je k přístroji napojen zdroj inertního plynu (argon, dusík), lze provádět zakoncentrování v inertní atmosféře, která zabrání případné oxidaci vzorku.

Koncentrátory pro mikroplata a vialky v nabídce výrobce Porvair

Všechny typy koncentrátorů v nabídce výrobce Porvair pracují s ohřátým inertním plynem, kterým jsou zahušťovány vzorky nejen v mikroplatech. Volitelné příslušenství umožňuje zahušťovat vzorky v 24, 96 nebo 384 pozicových platech, nebo v chromatografických vialkách o vnějším průměru 12 nebo 13,75 mm. Koncentrátory jsou vhodné pro odpařování běžně používaných organických rozpouštědel jako je dichlormethan, methanol, acetonitril nebo hexan. Přístroje nejsou určeny pro vysokovroucí rozpouštědla jako DMF, DMSO a vodu.