Agaróza

Agarózu určenou pro gelovou elektroforézu nabízíme ve formě prášku nebo tablet, které umožňují velice rychlou přípravu gelu a zaručují vysokou reprodukovatelnost s minimální pracností.

Technická data pro Agarózové tablety:BenchMark_AgarEZ_w

Dostupné v gramážích 100 a 500 g
Obsah vlhkosti:  <= 10%
EEO   <= 0.13 mr
Obsah síranů:  <= 0.20%
Podrobnější informace najdete v letáku EZ Pack AGAROSE.

Technická data práškové Agarózy:BenchMark_AgarLE_w

Dostupná v gramážích 25, 100 a 500 g
Obsah vlhkosti:  <= 7%
EEO   <= 0,13 mr
Obsah síranů:  <= 0.20%
Podrobnější informace najdete v letáku AGAROSE LE.

Dále dodáváme speciální typy agarózy:

Agarose LM (Low melting point) (< 65°C), pro separaci fragmentů 200 bp – 25 kb
Agarose HR (High Resolution), v PCR kvalitě pro separaci DNA fragmentů 20-800 bp
Agarose 3:1, směsná agaróza pro separaci fragmentů <1000 bp
Podrobnější informace najdete v letáku Special AGAROSE.

V případě dotazů nás neváhejte .