Víceúčelové a speciální trapy

OMI (Oxygen Moisture Indicating) Polishing Purifier

 • Současně odstraňuje vlhkost, kyslík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, většinu sloučenin síry, většinu halogenových sloučenin, alkoholy a fenoly na méně než 10 ppb
 • Detekuje vlhkost a kyslík ve vodíku, heliu, dusíku, argonu a argonu/methanu
 • Již 1 ppm vlhkosti nebo kyslíku změní indikační pryskyřici z černé na hnědou
 • Inertní skleněné tělo zabraňuje difúzi nečistot z okolního prostoru do proudu nosného plynu
 • K instalaci třeba dokoupit držák

 

OT3 Series, Oxygen/Moisture TrapOT3 Series, OxygenMoisture Trap

 • Velikost 100 cc, 15 ppb O2 na výstupu, kapacita 0.5 l O2, 2 g H2O
 • Vhodný pro GC/MS, ECD
 • Z inertních plynů (N2, He, Ar, Kr) odstraňuje alkany, alkeny, alifatické plynné uhlovodíky, nízkovroucí aromatické sloučeniny, CO, CO2
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

HMT Series, Hydrocarbon/Moisture Trap

Camera: DCS560C Serial #: K560C-01522 Width: 3040 Height: 2008 Date: 9/27/01 Time: 3:09:55 DCS5XX Image FW Ver: 3.2.3 TIFF Image Look: Product Sharpening Requested: No Tagged Counter: [4737] ISO Speed: 80 Aperture: f25 Shutter: 1/200 Max Aperture: f2.8 Min Aperture: f32 Exposure Mode: Manual (M) Compensation: +0.0 Flash Compensation: +0.0 Meter Mode: Evaluative Flash Mode: No flash Drive Mode: Single Focus Mode: Manual Focus Point: ---o- Focal Length (mm): 100 White balance: Preset (Flash) Time: 03:09:55.773

 • Velikost 200 cc
 • Účinně odstraňuje vlhkost a uhlovodíky
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

RMS Series, Big Universal Trap – Hydrogen, Helium, Nitrogen

 • Na výstupu:100 ppb uhlovodíků, COx, Ar, 200 ppb H2O, H2, 500 ppb O2, N2
 • Kapacita: 20 g uhlovodíků, 46 g H2O, 1.1 litru O2
 • Vhodný pro GC/MS
 • Účinné čištění plynů pro více přístrojů
 • Odstraňuje CO, CO2
 • Vybaven fritami, které odstraňují mechanické nečistoty
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″

Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier

Instalace a výměna čističky Click-On je jednoduchá a eliminuje riziko poškození přípojek plynového potrubí přílišným utažením. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Více informací zde.

Carbon Dioxide TrapCarbon Dioxide Trap

 • Pro odstranění CO2 z nosného plynu
 • Tělo trapu vyrobeno z borosilikátového skla
 • Absorbováním CO2 se nazelenalý až hnědý sorpční materiál mění na bílý v důsledku vzniku uhličitanu sodného
 • Velikost 100 cc a 250 cc
 • Šroubení 1/8″ , 1/4“

Supelco High Capacity Gas Purifier

 • Trap je vyhříván v malé peci a  kyslík a voda chemicky reagují s náplní. To zabraňuje zpětnému uvolňování kontaminantů do nosného plynu např. při změně teploty.
 • Odstraňuje O2 a H2O v mimořádně velkém množství
 • Kapacita: 14 litrů O2, 35 litrů  H2O
 • Odstraňuje také CO a CO2
 • Účinné čistí i silně znečištěný  plyn (100 ppm O2/ H2O) při průtoku 1100 ml/min
 • Vhodný pro všechny běžné plyny kromě H2, O2, vzduchu
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″