SPE – Solid Phase Extraction

SPE kolonky

Dodáváme SPE kolonky klasických typů (C18, C8, CN, DIOL,…..silikagel, Florisil), kolonky plněné sorbenty na bázi polymerů a speciálně upravené sorbenty. Našimi dodavateli jsou přední světoví výrobci: Macherey Nagel, Applied Separation, Biotage, SUPELCO, Agilent Technologies a další.

Membránové a SPEC disky, Captiva

SPEC disky jsou používány zejména pro vzorky obsahující vyšší obsah pevných částic, jsou umístěny v klasické PP kolonce. Pro membránové disky je při průchodu vzorku používáno zařízení obdobné klasické filtrační aparatuře. Captiva slouží k odstranění proteinů z plazmy, séra apod.

Imunoafinitní kolonky

Imunoafinitní kolonky firmy LCTech slouží pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2, ochratoxinu A a dalších. K dispozici jsou v klasickém provedení, provedení Select nebo SMART.

Manifoldy, náhradní díly

Manifoldy z různých materiálů, pro různé počty vzorků, pro různé velikosti jímacích nádobek i pro různé typy SPE kolonek či disků.

Zdroje podtlaku

Jako zdroj podtlaku pro zpracování vzorků pomocí SPE kolonek či membránových disků jsou používána zejména chemicky odolná membránová čerpadla s možností volby jejich výkonu.