SPE – Solid Phase Extraction

SPE kolonky

Dodáváme SPE kolonky jak klasických typů (C18, C8, CN, DIOL,…..Silikagel, Florisil), tak i kolonky plněné sorbenty na bázi polymerů včetně speciálně upravovaných. Našimi dodavateli jsou přední světoví výrobci: Applied Separation, GS-Tek, SUPELCO, Agilent Technologies, ale i ostatních, jako jsou Macherey Nagel,J.T.Baker,…

Membránové a SPEC disky, Captiva

SPEC disky jsou používány zejména pro vzorky obsahující vyšší obsah pevných částic, jsou umístěny v klasické PP kolonce.Pro membránové disky je při prosávání vzorku používáno zařízení obdobné klasickému filtračnímu. Captiva slouží k odstranění proteinů z plazmy, séra a pod.

Imunoafinitní kolonky

Imunoafinitní kolonky firmy LC Tech slouží pro stanovení aflatoxinů B1, B2,G1 a G2, ochratoxinu A. Elisa kity umožňují stanovení aflatoxinu B1, případně ochratoxinu A. V kapitole jsou uvedeny všechny potřebné náležitosti pro zmíněné analýzy.

Manifoldy, náhradní díly

Manifoldy z různých materiálů, pro různé počty vzorků, pro různé velikosti jímacích nádobek i pro různé typy SPE kolonek či SPEC disků. Samostatnou kapitolu tvoří manifoldy pro membránové disky.

Zdroje podtlaku

Jako zdroj podtlaku pro zpracování vzorků pomocí SPE kolonek, či membránových disků jsou používána zejména chemicky odolná čerpadla. Možno volit různý výkon čerpadla.