Biotage

BiotageBiotage_logo_www

Biotage nabízí hned několik řad velmi zajímavých a unikátních produktů v oblasti extrakce na pevnou fázi (SPE).

AFFINILUTE MIP jsou molekulárně imprintované polymery, které jsou určeny pro selektivní zakoncentrování analytů specifických skupin. Biotage_MIPS_www

Jejich separační účinek je založen na velikosti, tvaru případně určitých funkčních skupinách molekuly analytu, jejíž „otisk“ odpovídá velikosti a tvaru kavit uvnitř polymeru.

Základní přehled nabízených imprintovaných polymerů najdete v odkazu MIPs – molecular imprinterd polymers.

ISOLUTE SLE+ jsou produkty kombinující extrakci na pevnou fázi s extrakcí kapalina-kapalina. Tyto SPE kolonky obsahující křemelinu jsou určeny pro analýzy organických látek (kyselých, bazických i neutrálních) ve vzorcích biologických tekutin jako je např. krev nebo plazma. Vzorek aplikovaný na kolonku se celý vsákne do křemeliny a po několika minutách se analyty eluují organickým rozpouštědlem a ihned se mohou analyzovat např. pomocí LC/MS/MS. Biotage_SLEschema_www

Tato technika je hojně využívána např. při stanovení  hormonů  nebo vitamínu D. Přečistění vzorku pomocí SLE+ zajistí rychlé a účinné odstranění bílkovin a fosfolipidů z matrice. Podrobné informace o produktech ISOLUTE SLE+ a produktech souvisejících s touto technikou najdete v odkazu Biotage Isolute SLE+ Users Guide.


ISOLUTE®
 řada SPE kolonek a 96ti pozicových plat tvoří další významnou část produktů pro přípravu vzorků.

Hlavní typy SPE kolonek ISOLUTE:Bitogae_Isolute_COLwww

  • Nemodifikovaný a hydroxylovaný styren-divinylbenzen, který patří do řady nepolárních sorbentů
  • Nemodifikovaný a modifikovaný silikagel  (C18, C8, C6, C4, C2, cyklohexyl, fenyl, kyanopropyl, aminopropyl, ethylendiamin-n-propyl, kvartérní amin, propylkarboxyl, benzensulfonová kyselina, polysulfonová kyselina, ethylbenzensulfonová kyselina, 2,3-dihydroxypropoxypropyl)
  • Kombinované modifikace (oktyl nebo oktadecyl s alkyl sulfonovou funkční skupinou, butyl a alkylsulfonová skupina, oktyl  a alkylkarboxyl, oktyl a kvartérní alkylamin, oktadecyl,  kvartérní alkylamin a alkylsulfonová skupina
  • Florisil, alumina

Vybrané typy sorbentů jsou dodávány také samostatně jako bulk balení. Kompletní přehled produktů najdete v odkazu Biotage ISOLUTE Products.

Samostatnou část produktů Biotage ISOLUTE tvoří kompletní kity pro přípravu vzorků řady QUECHERS, které jsou určeny zejména pro rychlé přečišťování složitých matric. Přehled těchto produktů najdete v odkazu Biotage QUECHERS. Další informace získáte na naší
e-mailové adrese nebo na stránkách výrobce Biotage QUECHERS kits.

ISOLUTE PPT+ jdou produkty určené pro odstranění proteinů z biologických tekutin. Existují v 96ti pozicových destičkách (well plate nebo array plate). Funkční princip a přehled nabízených produktů najdete v odkazu Biotage Isolute PPT+.Bitogae_Isolute_array_www

EVOLUTE jsou polymerní produkty určené pro přečištění a zakoncentrování analytů určených zejména pro LC-MS/MS analýzy. Jde o robustní a hydrofilní produkty, stabilní v oblasti pH 0 – 14. Jsou vyráběny v přísně úzké distribuci částic o velikostech 30 nebo 50 µm. Vykazují vynikající vlastnosti při odstraňování bílkovin a fosfolipidů ze vzorků biologických tekutin.

Struktura produktů SPE EVOLUTE:

  • EVOLUTE ABN pro simultání extrakci acidických, bazických a neutrálních látek
  • EVOLUTE CX pro extrakci bazických látek
  • EVOLUTE WCX pro extrakci silně bazických látek
  • EVOLUTE AX pro extrakci acidických látek
  • EVOLUTE WCX pro extrakci silně acidických látek

Poslední inovací v produktech Evolute je řada EVOLUTE Express dostupná zatím pouze v 96ti pozicových platech.  Detailní informace o řadě SPE EVOLUTE včetně souvisejících produktů najdete v odkazu Biotage EVOLUTE Users Guide.

Kompletní informace o výrobcích firmy Biotage lze stáhnout zde (3.5 MB). Nabídka SPE produktů od firmy Biotage je doprovázena bohatou aplikační podporou. V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.