SPME

SPME (Solid Phase Micro Extraction)
 • extrakce na vlákně potaženém vhodnou fází

Solid Phase Microextraction je progresivní “solvent free” metoda, přípravy vzorků, která je rychlá, SPME1ekonomická a univerzální pro mnoho aplikací. Vlákno, na které se adsorbují sledované analyty, je potaženo polymerním materiálem, v některých případech ve směsi s pevným adsorbentem. SPME nepotřebuje rozpouštědla ani složitou aparaturu. Zachytí těkavé i netěkavé sloučeniny z plynných, kapalných a pevných vzorků. Podle povahy vrstvy jsou složky vzorku na vlákno buď absorbovány (polymerní vrstva) nebo adsorbovány (vrstva pevné fáze). Analyty jsou poté desorbovány přímo do plynového chromatografu nebo pomocí interface do kapalinového chromatografu.
Metoda významně redukuje čas potřebný pro přípravu vzorků, minimalizuje použití rozpouštědel, vlákna jsou ekonomická, opakovatelně použitelná (průměrně 50 extrakcí na jednom vlákně) a univerzální pro jakýkoliv typ plynového či kapalinového chromatografu.

SPME2

EXTRAKČNÍ TECHNIKA

 

 

 

 

 

 

SPME3

DESORPČNÍ TECHNIKA

 

 

 

 

SPME vlákna

Vlákna jsou dodávána po třech/pěti kusech v balení pro použití s manuálním, automatickým nebo HPLC držákem.

SPME6

SPME5

 

 

 

 

 

 

Podle typu filmu fungují vlákna na principu:

 • ABSORPCE
  SPME7
  Polydimethylsiloxan (PDMS), Carboxen-Polydimethylsiloxan (CAR-PDMS), Polyakrylát (PA)

 

 • ADSORPCE

SPME8Polydimethylsiloxan-divinylbenzen (PDMS-DVB) Divinylbenzen/Carboxen/Polydimethylsiloxan
(DVB-CAR-PDMS)

Duální potažení SPME vlákenSPME9

Carboxen-Divinylbenzen

Přehled dostupných vláken naleznete v odkaze SPME vlákna – Application Guide nebo na stránkách výrobce Markes, katalogu Markes či v katalogu firmy Gerstel.

Držáky SPME vláken

Držák ochraňuje vlákno a reguluje sorpci a desorpci.
Používá se opakovaně bez omezení a je univerzální pro všechny typy vláken.

Držák pro ruční vzorkování (PN 57330-U)
Pozice vlákna pro vzorkování a správné umístění do vyhřívaného bloku nástřiku GC je nastavitelná.
Vlákno lze zajistit v pozici, při které dochází k adsorpci a desorpci a jednoduše zatáhnout zpět do jehly.

SPME10

 

 

Držák pro automatické vzorkování a HPLC analýzy
Tento držák je použitelný s autosamplery Varian 8100/8200, CombiPal CTC nebo pro adapter SPME/HPLC.

Varian – PN 57331

CTC CombiPal a Gerstel MPS2 – PN 57347-U

SPME11

 

 

 

Přenosný SPME držák pro vzorkování v terénu (PN 504831)
Tento držák uloží vlákno po vzorkování a utěsní se vnitřním septem. Je určen pro práci v terénu.df = 75 μm (CAR/PDMS)
Dodáván s různými SPME vlákny:

SPME12

 

SPME / HPLC adaptér (PN 57353 – Rheodyne valve version)

Umožňuje kontakt mobilní fáze s vláknem, uvolnění sorbovaného analytu a jeho přenos na LC kolonu. Analyt může být eluován proudem mobilní fáze (dynamická desorpce) nebo v případě, že analyt je silněji adsorbován na vlákně, lze vlákno máčet v mobilní fázi před nástřikem na kolonu (statická desorpce). Adaptér je složen z šesticestného dávkovacího ventilu a desorpční komory, která nahrazuje nástřikovou smyčku LC systému. SPME vlákno se vsune do desorpční komory za normálního tlaku. Jednotka  je tvořena úzkou štěrbinou a uzavřena ferulí, která stlačuje ochranný kroužek kolem jehly. Ochranný kroužek udržuje štěrbinu volnou až do tlaku 5 000 psi (35 mPa.) Desorpční komora je lehce instalovatelná. Skládá se ze vstupu pro jehlu (PEEK), SS těla, tlakové svorky, dvoukuželové vespel ferule a těsnící svorky.

SPME vlákna vhodná pro HPLC:

 • 60 µm PDMS/DVB
 • 85 µm polyakrylát
 • 100 µm polydimethylsiloxan
 • SPME kit 3 (57323-U): 60 µm PDMS / DVB
  85 µmpolyakrylát
  100 µm polydimethylsiloxan


Základní přehled SPME aplikací SPME vlákna – Application Guide.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

Automatizace SPME
Přídavný SPME modul k automatickému dávkovači
CombiPal
Využití SPME v automatickém dávkovači HTA
HT2800T – pro kapalné vzorky, HSS a SPME
 SPME14